NOKANDU! - få arbeid utført til hjem og hage   
    Søk i våre sider:
Forsiden Nystog Overnatting 
 
Forsiden

Trenger du hjelp til graving, hageanlegg, belegningsstein, drenering, avløp, flislegging, muring eller trearbeid?

NO KAN DU!- få hjelp med hus og eiendom


Ring:

Kåre Vik på tlf. 917 92 754 eller send en forespørsel           til                         post@nokandu.no

NO KAN DU!
v/ Kåre Vik, Manheimstrondi 1453, 3800 Bø i Telemark

Mer info: http://web.me.com/karevik/iweb/graving/NoKanDu.html

Manheimstrondi 1453, 3800 Bø i Telemark. Tlf. 35 05 19 58 Mobil: 917 92 754